โครงการวิจัยและพัฒนากัญชาสำหรับนวัตกรรมทางการแพทย์

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และบริษัทสมาร์ท เมดิเคิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (SMD) และร่วมงานกับบริษัท Maruchu Bussan โดยร่วมมือกันทำการวิจัยกัญชาสำหรับนำมาใช้เป็นสมุนไพรทางการแพทย์และพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้ารวมทั้งส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ

มร.วอน เซค ชเว กรรมการผู้จัดการบริษัท SMD  ผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการและดิน ได้กล่าวว่า “เป้าหมายของบริษัท SMD คือ การนำประวัติศาสตร์การแพทย์แผนโบราณของประเทศไทยมาใช้ การเป็นพันธมิตรกันของเราระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและเกาหลี เราไม่ได้วางแผนเพื่อการส่งออกและนำเข้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่รวมถึงการสร้างการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ เรามีความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายด้วยความช่วยเหลือจากชุมชน โดยใช้พันธุศาสตร์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและภูมิภาค เราจะสามารถมอบอนาคตให้แก่ผู้เพาะปลูกในประเทศไทยด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้การทำกสิกรรมออร์แกนิคที่ยั่งยืน”

ประโยชน์จากการทำงานร่วมกับบริษัท Maruchu Bussan และ บริษัทสมาร์ท เมดิเคิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (SMD)

 1. บริษัท SMD ได้ลงนามทำกิจการร่วมค้ากับบริษัทญี่ปุ่นเพื่อเริ่มธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศญี่ปุ่น
 2. บริษัทยังมีเครือข่ายในประเทศเกาหลีใต้และประเทศอื่นๆ
 3. ในประเทศไทย บริษัท SMD และ Maruchu Bussan ได้จัดจำหน่ายดินและปุ๋ยออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองสำหรับใช้เพาะปลูกพืชตระกูลกัญชา
 4. นอกจากนี้ เรายังรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้เพาะปลูกพืชตระกูลกัญชารายอื่นๆ
 5. บริษัท SMD เข้าใจในโอกาสทางการค้าจากการเพาะปลูกและการพัมนาผลผลิตจากพืชตระกูลกัญชา กัญชงและกระท่อม
 6. เราจะให้บริการเทคโนโลยีสำหรับการเพาะปลูก การสกัดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการค้า
 7. เราจะแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญของเรากับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 8. ผลที่ตามมา คือ บริษัท SMD จะสร้างโอกาสงานและรายได้ให้แก่ชาวจังหวัดนราธิวาส

สถาบันต่างๆที่เข้าร่วม

 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  (TCELS)
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR)