โครงการฟาร์มชุมชน

โมเดลของเรามีชื่อว่า การเกษตรแบบผสมผสาน (Hybrid Farming)
สำหรับฟาร์มขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เราแนะนำให้จัดสรรพื้นที่ดิน 30%  สำหรับทำการเกษตรชุมชน

เกษตรกรทุกรายมีต้นทุนคงที่ อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเตรียมดินเพาะปลูก

ต้นทุนทางการเกษตรต่อไร่

 1. น้ำ
 2. ไฟฟ้า
 3. เมล็ดพันธุ์
 4. เชื้อเพลิง

ต้นทุนต่อพื้นทีททำการเกษตรหนึ่งไร่ อยู่ที่ประมาณ 21,000 บาท

*หมายเหตุ 1 ไร่ เท่ากับ 1600 ตารางเมตร โดยพื้นที่ 1200 ตารางเมตรเท่านั้นที่สามารถทำการเกษตรได้จริง

ซึ่งหมายความว่า พื้นที่ 1 ตารางเมตร ต้องทำรายได้จากผลผลิต 17.50 บาทต่อเดือน โดยคุณควรตั้งเป้าสร้างรายได้ผลผลิตที่ 100 บาทต่อตารางเมตร จึงจะได้กำไร

เกษตรกรออร์แกนิคส่วนใหญ่พอใจต่อรายได้ 83 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน

ปัญหาที่เกษตรกรออร์แกนิคพบ

 1. เกษตรกรมีความยากลำบากในการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ระหว่างช่วงปี
 2. คุณมีตลาดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณแล้ว แต่หาตลาดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ยาก
 3. ราคาผลผลิตที่หลากหลายระหว่างช่วงปี โดยเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทาน
 4. ระหว่างฤดูกาลที่มีการเพาะปลูกน้อย (อาทิ ช่วงฤดูฝน) ราคาผลผลิตสูง แต่ไม่สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการ

ซึ่งหมายความว่าในหนึ่งปี ไม่สามารถทำกำไรต่อสัดส่วนพื้นที่ตารางเมตรได้เป็นระยะเวลาหลายเดือน
ทางเลือกเดียว คือ ลองปลูกพืชที่หลากหลาย อาทิ ปลูกพืชที่เพาะปลูกได้ยากเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ คุณต้องหาตลาดใหม่ๆสำหรับผลผลิตดังกล่าว ในเวลาเดียวกัน คุณยังเสี่ยงต่อการเสียโอกาสทางตลาดสำหรับผลผลิตหลักของคุณเนื่องจากไม่สามารถจัดส่งผลผลิตได้อย่างเพียงพอและแทบจะทำกำไรไม่ได้

ข้อดีจากการจัดสรรพื้นที่สำหรับการทำฟาร์มชุมชน

 1. เป็นอิสระจากการตั้งราคาผลผลิตตามอุปสงค์และอุปทาน
 2. การเปลี่ยนแปลงรายได้ตามฤดูกาลลดลง
 3. คุณสร้างตลาดของคุณขึ้นมาเองและควบคุมด้วยตัวเอง
 4. คุณสามารถจัดงานและนำโซลูชั่นการตลาดอื่นๆมาใช้
 5. คุณสามารถครอบคลุมค่าต้นทุนคงที่ทางการเกษตรทั้งหมดด้วยระบบฟาร์มชุมชน อาทิ ค่าแรงงานเกษตร
 6. การขายตามพื้นที่ทำกินแทนการขายผลผลิตตามฤดูกาล ไว้วางใจและทำกำไรได้มากกว่า
 7. Murucho Bussan ส่งเสริมการทำฟาร์มชุมชนอย่างแข็งขัน เรากำลังวางแผนสร้างเว็บไซต์ใหม่และทำการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย

โครงการนี้ดำเนินการอย่างไร

 1. พื้นที่ที่ดินน้อยขั้นต่ำต่อเกษตรกรชุมชนอยู่ที่ 5 ตารางเมตร
 2. สัญญาเกษตรกรชุมชนขั้นต่ำอยู่ที่ 6 เดือน
 3. เกษตรกรชุมชนต้องจ่ายเงินล่วงหน้า 3 เดือน
 4. คุณกำหนดราคา – แนวทางในการกำหนดราคา:
  • พื้นที่ทำเกษตรต่อครอบครัวขนาด 5 ตารางเมตร ราคา 499 บาทต่อเดือน (เกือบ 100 บาทต่อตารางเมตร)
  • พื้นที่ทำเกษตรต่อครอบครัวขนาด 10 ตารางเมตร ราคา 899 บาทต่อเดือน
  • พื้นที่ทำเกษตรสำหรับโครงการของโรงเรียนหรือบริษัท ขนาด 20 ตารางเมตร ราคา 1488 บาทต่อเดือน
  • พื้นที่ทำเกษตรขนาด 50 ตารางเมตรสำหรับการเกษตรแบบทำสัญญา
 5. เวลาทำการของฟาร์มชุมชน: วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 ถึง 17.00 น.
 6. เกษตรกรชุมชน คือ ตลาดแห่งใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆของคุณ ลองแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคฟรี อาทิ ไข่หรือผักออร์แกนิคจากฟาร์มของเรา

หากมีการตอบรับเป็นสมาชิก 10 ราย คุณจะมีผู้เข้าร่วมฟาร์มชุมชนของคุณประมาณ 30 ถึง 40 คน! คุณสามารถตัดสินใจว่าจะให้เกษตรกรชุมชนเข้าร่วมทำการเกษตรหรือไม่ โดยทั่วไป การให้ครอบครัวหรือสมาชิกกลุ่มต่างๆมีส่วนร่วมให้มากที่สุดเป็นสิ่งที่ดี เพราะพวกเขาเป็นแรงงานแบบที่ไม่มีค่าใช้จ่ายของคุณ!

ประโยชน์ที่เกษตรกรชุมชนจะได้รับ

 1. ครอบครัวจะได้รับพืชผักตามที่ต้องการได้สูงสุดถึง 90%
 2. คุณจัดเตรียมวัสดุและการบริการทั้งหมดไว้ให้ คุณมีหน้าที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเท่านั้น
 3. บริการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ทุกเวลา
 4. กิจกรรมนอกสถานที่ที่เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวหรือกลุ่มอื่นๆ
 5. การเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารและการทำการเกษตรด้วยวิธีออร์แกนิค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบ
Community Farm Chiang Mai