Takumi ปุ๋ยออร์แกนิค

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยของเราได้รับการรับรองออร์แกนิคจากระดับนานาชาติ (IFOAM) มีส่วนประกอบของกรดอะมิโน คาร์โบไฮเดรตและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ ปุ๋ยมีส่วนประกอบออร์แกนิคกว่า 60% ที่ช่วยลำเลียงสารอาหารให้แก่พืชได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญต่อการกักเก็บน้ำของพืช

การใช้

เหมาะสำหรับพืชทุกประเภท

ปุ๋ยกรดอะมิโนปลา

ปุ๋ยกรดอะมิโนปลาได้รับการผลิตด้วยวิธีออร์แกนิค ช่วยเพิ่มไนโตรเจนและส่งผลให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นรวมทั้งเพิ่มจำนวนใบสำหรับกระบวนการตรึงคาร์บอน  ทำให้พืชดักจับคาร์บอนได้เพิ่มขึ้นและส่งไปยังท่อลำเลียงอาหารของใบ

การใช้

เหมาะสำหรับพืชทุกประเภท

Ninja Jack Bloom Booster

ปุ๋ยได้รับการออกแบบพิเศษสำหรับเร่งการออกดอกของพืช มีฟอสฟอรัสและโปแทสเซียมเป็นส่วนผสมหลักในการช่วยเร่งการออกดอก

การใช้

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพืชตระกูลกัญชา (cannabis)