การบริการให้คำปรึกษาและออกแบบฟาร์มของบริษัท Maruchu Bussan

สิ่งแวดล้อม

ลักษณะทางธรณีวิทยา

การบริการให้คำปรึกษาของเราเน้นในด้านการใช้ต้นทุนที่ต่ำและผลตอบแทนที่มั่นคง เราส่งเสริมพื้นที่เพาะปลูกที่มีผลประกอบการที่มั่นคงและทำการเกษตรที่มีความเสี่ยงต่ำ หนึ่งในคุณลักษณะที่สำคัญของกลยุทธ์นี้ คือ ตำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่เพาะปลูก อาทิ หากพื้นดินของคุณต่ำเกินไปหรือตั้งอยู่ติดกับทุ่งนา คุณอาจประสบปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งยาฆ่าแมลงและสารเคมีอาจไหลมาลงมาในพื้นที่เพาะปลูกออร์แกนิคของคุณ

หากพื้นที่เพาะปลูกของคุณลาดชันเกินไป อาจมีค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวหรืองานทางการเกษตรในแต่ละวันที่สูงขึ้น

เราจะกำหนดผลกระทบจากลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่เพาะปลูกของคุณและช่วยกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว

การวิเคราะห์ดิน

การวิเคราะห์ดิน เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มทำการเกษตร บางสถานที่มีการปนเปื้อนจากยาฆ่าแมลง โลหะหนักและการปนเปื้อนของน้ำ

เราจะเข้าถึงปัญหาเหล่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงที่ไม่มีความจำเป็นให้เหลือน้อยที่สุด

ระบบสภาพอากาศ

จากภาคเหนือถึงภาคใต้ของไทยมีระยะทางมากกว่า 3000 กิโลเมตร พื้นที่บางแห่งสูงกว่า 1500 เมตรและมีความหลากหลายของอุณหภูมิตั้งแต่ 1 ถึง 44 องศาเซลเซียส นอกจากนี้บางแห่งยังมีความชื้นสูงหรือแห้งแล้ง

เราต้องนำความแตกต่างทางสภาพอากาศมาประกอบการพิจารณาด้วย ฐานข้อมูลของโมเดลการทำกสิกรรมตามสภาพแวดล้อมของเราจะช่วยรับประกันว่าคุณจะได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพาะปลูกอย่างเต็มศักยภาพ

ปัญหาทางเทคนิค

การวางแผน

70% ของการทำกสิกรรมที่ประสบความสำเร็จเกิดจากการวางแผนอย่างละเอียด โดยการวางแผนสัมพันธ์โดยตรงกับรายได้จากฟาร์มของคุณ

เราจะร่วมวางแผนไปพร้อมกับคุณ

การดำเนินการตามแผนการเป็นขั้นตอนที่ง่าย

การจัดทำงบประมาณ

หากพื้นที่เพาะปลูกของคุณไม่ได้กำหนดงบประมาณอย่างสมเหตุสมผล จะประสบความสำเร็จได้ยาก

เราจะทำการคำนวณการจัดทำงบประมาณการเกษตรที่ใช้ต้นทุนต่ำและเพิ่มศักยภาพสูงสุดของพื้นที่เพาะปลูกของคุณ

การจัดแปลงดิน

การจัดแปลงดินมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลผลิตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงตลอดทุกฤดูกาลของปี แผนของเราจะถูกใช้ร่วมกับข้อจำกัดต่างๆในด้านราคาและอุปทานของตลาดที่คุณเลือก

ตัวอย่าง – หากเพาะปลูกผักกาดเหมือนกับคนอื่นๆ รายได้ของฟาร์มจะลดลง ดังนั้น เราจะแนะนำการเพาะปลูกทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มกำไรสูงสุดให้แก่คุณ

การตลาด

ในบางครั้ง การหาตลาดและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเป็นเรื่องยากสำหรับเกษตรกร เรามักจะเลือกปลูกในสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด

เราจะแนะนำการทำเกษตรรูปแบบใหม่ตามตัวเลือกผลผลิตของคุณรวมทั้งตลาดที่กว้างขึ้น

บริการอื่นๆ

สนับสนุนการรับการรับรอง

การขอรับประกาศนียบัตรรับรองการเกษตรออร์แกนิคในระดับนานาชาติอาจทำได้ยาก เพราะต้องใช้เอกสารจำนวนมากและควบคุมฟาร์มของคุณอย่างต่อเนื่อง

เราจะให้คำแนะนำแก่คุณตลอดทั้งกระบวนการในการขอรับเอกสารรับรองที่คุณต้องการ

การฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมของเราตั้งอยู่ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าร่วมและเรียนรู้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งวิธีการทำกสิกรรมของเรานั้นง่ายมาก เราจะแสดงให้เห็นว่าการทำกสิกรรมออร์แกนิคนั้นง่ายเพียงใด