การเกษตรออร์แกนิคไทย – วิสัยทัศน์ของเราที่มีต่อโลกใบใหม่ที่สมบูรณ์

เราไม่สามารถรักษาระบบการเกษตรที่ใส่สารเคมีจำนวนมากในดินได้และมันเป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นอย่างสิ้นเชิง เพราะดินที่ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยทำให้พืชงอกขึ้นมาใหม่และรักษาความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งสารอาหารต่างๆที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชผลที่มีสุขภาพดีอย่างยอดเยี่ยม เรามุ่งมั่นในการพัฒนาการทำเกษตรออร์แกนิคของไทยเพื่ออนาคตที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

“ที่ Muruchu Bussan เรามุ่งมั่นในการมอบมรดกโลกที่น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิมให้แก่ลูกหลานของเรา”

การสร้างดินอินทรีย์แบบครบวงจร

เรามีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเราเชื่อมั่นว่าการนำเทคนิคและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดมาใช้จะเป็นการช่วยส่งเสริมความมีประสิทธิภาพและพัฒนาเกษตรกรรมของไทย พื้นที่ป่าไม้และต้นไม้จำนวนมากถูกทำลายในประเทศไทยส่งผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ วิธีการทำการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมสมัยใหม่ต้องพึ่งพิงการบำรุงดินโดยใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียและเป็นการทำลายดิน ในทางกลับกัน เราผลิตดินออร์แกนิคที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน โดยเราใช้การค้นพบล่าสุดและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่มีความก้าวหน้า

ดินอินทรีย์แบบครบวงจร (Living Soil) ประกอบด้วยสารอินทรีย์ที่มีความสำคัญต่อการสร้างสารอาหารและลำเลียงสารอาหารเหล่านั้นจากดินผ่านทางรากและบำรุงต้นพืช และนี่คือความหมายของดินอินทรีย์แบบครบวงจร การใช้ปุ๋ยเคมีและผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชเป็นการทำลายองค์ประกอบที่สำคัญของดิน นอกจากจะส่งผลเสียแล้วยังไร้ประสิทธิภาพ

มองหาโซลูชั่นใหม่ๆอยู่เสมอ

เรามีความมุ่งมั่นในการค้นพบแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆจากนวัตกรรมด้วยการติดต่อกับชุมชนเกษตรกรรมทั่วโลกและการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่นานมานี้ เราได้ค้นพบความสำคัญของเชื้อราตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของพืช โดยราช่วยในการผลิตและลำเลียงสารอาหารไปยังต้นมะเขือเทศ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังพบว่าเชื้อราช่วยป้องกันโรคพืชได้เช่นกัน เราเชื่อว่าหากใช้ดินที่เหมาะสมในการปลูกพืชจะช่วยป้องกันแมลงและโรคให้แก่พืช โดยสรุปจากการทดลองกับมะเขือเทศของเรา

ในการสร้างผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่สมบูรณ์แบบ นอกจากเราจะช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังช่วยให้พืชผลแข็งแรงและไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตราย เรากินเช่นไร เราจะเป็นเช่นนั้น ดังนั้น เราต้องแน่ใจว่าลูกหลานของเราไม่บริโภคสารเคมีที่อันตราย

การศึกษา

กสิกรรมเป็นอาชีพดั้งเดิมตามธรรมชาติ เมื่อมนุษย์ค้นพบวิธีปลูกพืชเพื่อเป็นอาหาร พวกเขาสามารถออกจากถ้ำมาอาศัยอยู่บนที่ดินทำกินและลดการล่าสัตว์ลง ดังนั้น เทคนิคและประเพณีการทำกสิกรรมมีอายุหลายศตวรรษ การทำกสิกรรมเชิงอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้ผูกมัดเกษตรกรให้ทำการเกษตรในวิธีการที่กำหนดไว้แน่นอน ซึ่งเป็นการยากอย่างยิ่งที่เกษตรกรเหล่านี้จะยอมรับวิธีการใหม่ๆและเปลี่ยนมาทำการเกษตรออร์แกนิคไทย

ดังนั้น จึงต้องให้การศึกษา โดยเราต้องแสดงให้เห็นว่าวิธีการของเราใช้ได้ผล โดยเราได้พัฒนากว่า 360 แนวทางแก้ไขปัญหาที่รับประกันว่าจะมีตลาดรองรับเกษตรกรออร์แกนิค อาทิ ระบบการปลูกเมล่อนของเรา โดยเกษตรกรทำการลงทุนเพียงเล็กน้อยและเรารับประกันว่าจะสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ ซึ่งเราจะทำการซื้อผลผลิตไว้เองและจัดเป็นชุดของขวัญหรูหรา และเราจะทำการตลาดเช่นกัน เกษตกรจะได้รับการป้องกัน เรามีฟาร์มออร์แกนิคเพิ่มขึ้นที่บำรุงรักษาดินและสิ่งแวดล้อม

My Soil Matters – ให้การศึกษาแก่ครอบครัวและเด็กๆ

ในระยะยาว วิธีเดียวที่จะบรรลุการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ คือ การศึกษา โดยเราต้องแสดงให้เห็นว่ามีทางเลือกสำหรับเกษตรกรรมทางอุตสาหกรรม

ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด ผู้คนเริ่มกังวลว่าจะเกิดการขาดแคลนอาหาร ชาวไทยจำนวนมากได้หันมาปลูกพืชภายในและรอบๆบ้าน เราให้บริการเพิ่มขึ้นอีกระดับด้วยการเสนอพื้นที่ฟาร์มของเราเองให้แก่ครอบครัวต่างๆได้ปลูกพืชผลของตัวเอง แนวคิดริเริ่มนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก เป็นวิถีใหม่สำหรับหลายครอบครัวในการมาที่ฟาร์มชุมชนในเช้าวันเสาร์เพื่อพรวนดิน เรามอบผลิตภัณฑ์และความรู้ที่จำเป็นต่อการปลูกพืชผลที่ดีต่อสุขภาพและรสชาติอร่อยให้แก่ครอบครัวของคนเหล่านั้น เราหวังว่าจะได้มีโอกาสเห็นสวนครัวที่เพิ่มขึ้นและฟาร์มชุมชนของเราจะกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ผู้คนได้เริ่มปลูกพืช

เราได้จัดตั้ง ‘My Soil Matters’ สำหรับแนวคิดริเริ่มทางการศึกษาของเรา นอกจากเราจะดำเนินโครงการฟาร์มชุมชนแล้ว เรายังมีส่วนร่วมกับนักเรียนที่สามารถเข้าชมฟาร์มชุมชนและเราสามารถเยี่ยมชมโรงเรียนได้เช่นกัน เราส่งเสริมให้โรงเรียนต่างๆสร้างสวนภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมใหม่ๆ รวมทั้งสาธิตวิธีการปลูกพืชผักเพื่อสุขภาพโดยทำการเกษตรออร์แกนิคแบบไทย

ยาเพื่อสุขภาพ
ทางเลือกเพื่อสุขภาพอื่นๆ

เรามีความปรารถนาในการลดการบริโภคสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย โดยเราได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เพาะปลูกพืชตระกูลกัญชาสำหรับใช้ทางการแพทย์ในประเทศไทย

เราเชื่อว่าพืชตระกูลกัญชาสามารถเจริญเติบโตได้ดีด้วยการเกษตรออร์แกนิคแบบไทย โดยพืชสารพัดประโยชน์นี้มีสรรพคุณทางการแพทย์ที่ดีต่อสุขภาพในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม ยังสามารถนำไปใช้ในการผลิตเสื้อผ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย โดยอุตสาหกรรมจำนวนมากที่ใช้พลาสติก หากเปลี่ยนมาใช้พืชที่ปลูกตามธรรมชาติจะส่งผลกระทบที่ดีอย่างยิ่งใหญ่ให้แก่โลก

เราเพียงต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง

โปรดเข้าร่วมกับเราเพื่อช่วยให้โลกนี้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อๆไป