ดินและปุ๋ยออร์แกนิค

Maruchu Bussan ทำการวิจัย พัฒนาและผลิตดินและปุ๋ยออร์แกนิคคุณภาพสูงในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยเสริมผลผลิตที่สูงและมีคุณภาพ ทั้งนี้ เราได้วางแผนการผลิตดินและปุ๋ยออร์แกนิคอย่างพิถีพิถันโดยใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรจากประเทศญี่ปุ่น

บริการทางการเกษตร

การบริการทางการเกษตรของบริษัท Maruchu Bussan ประกอบด้วย การสำรวจดินและการให้คำปรึกษา เราขอร่วมงานกับคุณในการพัฒนาระบบและวิธีการทำการเกษตรและการปลูกพืชสวน เป้าหมายของเรา คือ การรับประกันการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกที่ดียิ่งขึ้น ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สูงขึ้น เราผลิตดินและปุ๋ยออร์แกนิคเพื่อให้เข้ากับพืชผลและระบบเพาะปลูกของคุณ

เราให้บริการทั้งแบบ white label (ธุรกิจตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก) และ OEM (รับจ้างผลิตสินค้า)

โครงการ

เราทำงานร่วมกับเกษตรกรและผู้เพาะปลูกในการสร้างโซลูชั่นการทำเกษตรแบบผสมผสาน (Hybrid Farming) เราได้จัดตั้งระบบฟาร์มชุมชนที่ช่วยเพิ่มรายได้สูงสุดจากพื้นที่ทำกินของเรา ทั้งนี้ โครงการเกษตรแบบผสมผสาน ยังช่วยลดผลกระทบจากราคาที่กำหนดจากอุปสงค์และอุปทาน

โครงการการพัฒนาทางการแพทย์อัจฉริยะ หรือ Smart Medical Development (SMD) ของเรา ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยร่วมมือกันทำการวิจัยกัญชาสำหรับนำมาใช้เป็นสมุนไพรทางการแพทย์และพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้ารวมทั้งส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ

Paccan Agro

Pacific Cannovation Company Limited is proud to announce an Official Joint Venture Partnership between Maruchu Bussan Thailand and PACCAN AGRO in the business of the manufacturing and distribution of hemp and cannabis grow / cultivation material for Thailand and global markets.

Paccan Agro partnership