ดินและปุ๋ยออร์แกนิค

Maruchu Bussan ทำการวิจัย พัฒนาและผลิตดินและปุ๋ยออร์แกนิคคุณภาพสูงในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยเสริมผลผลิตที่สูงและมีคุณภาพ ทั้งนี้ เราได้วางแผนการผลิตดินและปุ๋ยออร์แกนิคอย่างพิถีพิถันโดยใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรจากประเทศญี่ปุ่น

ศึกษาเพิ่มเติม

บริการทางการเกษตร

การบริการทางการเกษตรของบริษัท Maruchu Bussan ประกอบด้วย การสำรวจดินและการให้คำปรึกษา เราขอร่วมงานกับคุณในการพัฒนาระบบและวิธีการทำการเกษตรและการปลูกพืชสวน เป้าหมายของเรา คือ การรับประกันการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกที่ดียิ่งขึ้น ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สูงขึ้น เราผลิตดินและปุ๋ยออร์แกนิคเพื่อให้เข้ากับพืชผลและระบบเพาะปลูกของคุณ

เราให้บริการทั้งแบบ white label (ธุรกิจตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก) และ OEM (รับจ้างผลิตสินค้า)

บริการ

โครงการ

เราทำงานร่วมกับเกษตรกรและผู้เพาะปลูกในการสร้างโซลูชั่นการทำเกษตรแบบผสมผสาน (Hybrid Farming) เราได้จัดตั้งระบบฟาร์มชุมชนที่ช่วยเพิ่มรายได้สูงสุดจากพื้นที่ทำกินของเรา ทั้งนี้ โครงการเกษตรแบบผสมผสาน ยังช่วยลดผลกระทบจากราคาที่กำหนดจากอุปสงค์และอุปทาน

โครงการเกษตรแบบผสมผสาน

โครงการการพัฒนาทางการแพทย์อัจฉริยะ หรือ Smart Medical Development (SMD) ของเรา ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยร่วมมือกันทำการวิจัยกัญชาสำหรับนำมาใช้เป็นสมุนไพรทางการแพทย์และพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้ารวมทั้งส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ