บริษัท Muruchu Bussan จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนไทยและญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย เราทำการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรในแบบญี่ปุ่นและส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตแบบเหนือชั้นด้วยการร่วมงานกับผู้ผลิตอาหารออร์แกนิกที่มีคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ด้านวิศวกรรมของเรา ช่วยให้เราเข้าใจวิธีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าราคา

แรงผลักดันหลักที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจของเรา คือ การพัฒนาคุณภาพของโลกและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานของเรา นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนของธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการผลิตอาหารออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ

ดังนั้น สิ่งที่เราทำเป็นหลัก คือ การแนะนำระบบและเทคโนโลยีใหม่ๆให้แก่เกษตรกร การศึกษาคือหัวใจสำคัญต่อทุกสิ่งที่เราทำ

โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งที่สำคัญ คือ กำไรและผลตอบแทนการลงทุน เราต้องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการบริการของเราให้ผลตอบแทนทางการเงิน ดังนั้น เราจึงนำโซลูชั่นการเกษตรแบบผสมผสานมาใช้เพื่อช่วยเกษตรกรสามารถชำระต้นทุนคงที่ในการทำเกษตรได้ โดยยังเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างความหลากหลายจากกลยุทธ์ใหม่ๆที่นำมาใช้ อาทิ การจัดกิจกรรมและการจัดหาผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆให้แก่เกษตรกรในชุมชน

ผู้อยู่เบื้องหลัง Maruchu Bussan

Joe
JoeC.E.O | Maruchu Bussan Thailand | Maruchu Bussan Japan | Aggie Capital Management
ผมมีความมุ่งมั่นในการทิ้งมรดกที่ดีให้แก่ลูกหลานของเราและเรามีแรงปรารถนาในการเปิดปฐมบทใหม่แห่งโลกออร์แกนิคจากญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย ผมต่อต้านการค้ามนุษย์และผมเป็นนักสิ่งแวดล้อม ชอบแนวคิดริเริ่มในการสร้างอากาศที่มีคุณภาพ
Pai
PaiOngkarn Jaroensawat | หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผมเชื่อว่าเราควรหลีกหนีจากเมืองสู่ประเทศ การลด การใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นวิธีในการลดปริมาณขยะที่เราทิ้งไป มาร่วมกันรักษาทรัพยากรที่มีทั้งหมดเพื่ออนาคตของเรา