ดินประเภทซูเปอร์ซอยล์ได้รับการพัฒนาพิเศษสำหรับการปลูกพืชตระกูลกัญชงและกัญชา

พัฒนาขึ้นจากการร่วมมือระหว่าง ‘The Field of Dreams’ และบริษัท Marucu Bussan สำหรับผลผลิตสูงสุด

น้ำหนัก: 10 กิโลกรัม