ปุ๋ยกรดอะมิโนปลาได้รับการแปรรูปด้วยวิธีการแบบออร์แกนิค
อุดมไปด้วยไนโตรเจนที่ช่วยเสริมการสังเคราะห์แสงและการตรึงคาร์บอนของพืช

*หมายเหตุ – ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1/1000
ตัวอย่าง ผสมปุ๋ยกรดอะมิโนปลา 1 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร

มีจำหน่ายแบบขนาด 1 ลิตร และ 3.8 ลิตร